ABC-Services

Hoe gaan we van start?

Of u nu al een IT afdeling heeft of helemaal niks, goede afspraken en kennis van uw organisatie zijn heel belangrijk. Daarom stellen we altijd volgend plan van aanpak voor: 

1) Audit en analyse

We starten met een audit om uw organisatie en uw mensen beter te leren kennen. We maken concreet een analyse van:

  • De mensen
  • Infrastructuur
  • Software
  • Toekomstige noden

2) Offerte 

We maken een uitgebreidde offerte met de diensten die we aanbieden en de kostprijs ervan. We werken hiervoor binnen een vooropgesteld budget of maken en offerte afhankelijk van de noden. 

3) SLA

We stellen een Service Level Agreement op om alles op een overzichtelijke manier en met duidelijke afspraken op papier te zetten. Termijnen, doelstellingen en budgetten worden hierin afgesproken. Er is een mogelijkheid tot een all-in prijs of een prijs per maand afhankelijk van de diensten

4) One point of contact 

Nadat we van start zijn gegaan heeft u altijd 1 point of contatc voor al uw vragen. Onze Service Manager is verantwoordelijk voor het overeenkomen, bewaken en actualiseren van de kwaliteit van de dienstverlening. Wij monitoren de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend en brengen hiervan ook op verslag uit in de vorm van Service Level Rapportage (SLR).

5) Periodieke overlegmomenten

Tijdens de periodieke overlegmomenten wordt de dienstverlening besproken en kunnen verbeteringsvoorstellen worden opgemaakt.

6) Belang van kennisborging

We waarborgen de kwaliteit tijdens de uitvoering van een opdracht 
Kwaliteitsborging is een vast onderdeel bij elke vorm van dienstverlening voor ons. Los van het feit of een opdrachtgever hier expliciet om vraagt hebben wij zelf de wens om deze borging uit te voeren om daarmee voor ons eigen werkproces een grondslag te leggen voor verbetering. Hiervoor worden een aantal controlemomenten bij elke opdracht ingebouwd.
Deze controlemomenten zijn: voor (intake), tijdens (proces), en na (evaluatie) een activiteit. De monitoring vindt plaats op meerdere aspecten: kwaliteit van product en of dienst, voortgang, financieel, organisatie, communicatie. De vorm waarin dat gebeurt hangt af van de specifieke opdracht, opdrachtgever en de risico’s die gemoeid zijn met de opdracht. Juist vanwege eventuele risico’s streven we ernaar mogelijke problemen met de kwaliteit voor te zijn (“foutloze aflevering”), of anders zo vroeg mogelijk te ontdekken.
Kwaliteitsborging betreffende kennis
Het is onze ervaring dat algemeen aanvaarde “quality management” modellen (ISO9000, IEEE standaarden, ITIL) bij kwaliteitsborging goed kunnen helpen en zelfs een noodzakelijke voorwaarde zijn. Ze zijn echter niet afdoende als het kwaliteitsdenken ook niet in de hoofden van de medewerkers zit die de dienstverlening invullen. Daarom besteden wij naast aandacht aan het adopteren van genoemde quality management modellen, ook aandacht aan de ontwikkeling van individuele kennis, betrokkenheid bij een opdracht en ervaring van onze medewerkers. Dit wordt gedirigeerd vanuit de carrièreplanning van elke medewerker en uit zich onder meer in het feit dat we bij Cereus.BE nv werken met gecertifieerd personeel.

Vragen over ons plan van aanpak? Vul het formulier hieronder in. Wij reageren binnen de 24 uur. 


Lees cookie info Meer informatie