ABC-Services

Een goed beheer en aanpak van de te leveren diensten is key to succes.

Kennismanagement is een van de pijlers van goed beheer; het omvat het beheer van gegevens, informatie en kennis. Kennis bevindt zich in de hoofden van onze medewerkers, wij brengen deze kennis onder bij een team van medewerkers dat zich richt op de dienstverlening aan uw organisatie. De kennis die expliciet gemaakt is in de vorm van gegevens en informatie brengen wij onder in ons kennismanagementsysteem Confluence van Atlassian.

Bij elke transitie is kennisborging cruciaal. Voor de overdracht hanteren we een planmatige aanpak. We analyseren uw bestaande kennissystemen zodat eventuele ontbrekende informatie in een vroeg stadium kan worden vastgesteld. Uiteraard zorgen we er ook voor dat tijdens de uitvoering de diensten het kennismanagement geactualiseerd wordt.

De Service Manager stuurt het ondersteunende team aan en is verantwoordelijk voor het overeenkomen, bewaken en actualiseren van de kwaliteit van de dienstverlening. Wij monitoren de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend en brengen hiervan ook op verslag uit in de vorm van Service Level Rapportage (SLR). Tijdens de periodieke overlegmomenten wordt de dienstverlening besproken en kunnen verbeteringsvoorstellen worden opgemaakt.

 

Vraag hier voor meer informatie.


Lees cookie info Meer informatie