ABC-Services

We beschrijven alle service afspraken in een SLA.

Wij werken met flexibele contracten op maat van uw behoeften. Na een analyse van de behoeftes van uw onderneming beschrijven we alle service-afspraken in een Service Level Agreement (SLA). Een Service Level Agreement (SLA) is een overeenkomst tussen aanbieder en afnemer over het niveau waarop een dienst wordt aangeboden. Onze SLA bevat duidelijk meetbare prestatie indicatoren, heldere kwaliteitseisen en wederzijdse rechten en plichten.

Zo kan u bijvoorbeeld kiezen uit een basic support abonnement met een standaard pakket aan ICT-diensten. Of u kan opteren voor een all-inclusive abonnement per werknemer voor optimale gemoedsrust en operationele continuïteit.

Het goed besturen van het contract, de dienstverlening en de wederzijdse verwachtingen is essentieel voor een succesvolle samenwerking. Via een goede beheerstructuur zijn wij beter in staat om samen met u deze verwachtingen waar te maken. Een goede beheerstructuur voorziet in een heldere overlegstructuur, transparante rapportage en een besturingsmodel met heldere verantwoordelijkheden. 

 

Vraag hier voor meer informatie.


Lees cookie info Meer informatie