ABC-Services

Maak gebruik van onze Service Desk.

Onze servicedesk is het primaire contactpunt voor uw medewerkers. Hier kunnen zij terecht met vragen, opdrachten, verzoeken en andere meldingen. Het indienen gebeurt via ons klantenportaal (internet) of in geval van urgentie via de telefoon. De medewerkers van de servicedesk nemen de melding aan, classificeren en prioriteren deze en zetten acties in gang om de melding af te handelen.

Via het klantenportaal kan u de verschillende stappen voor het uitvoeren van een melding volgen. Zo bent u als klant steeds op de hoogte van de status van uw melding.

De basis van IT-beheer bestaat uit Continuïteit en Actualiteit. Binnen deze domeinen onderscheiden we Reactieve en Proactieve diensten. Welke diensten u wel of niet wenst uit te besteden aan ons is geheel afhankelijk van de (meerjarige) doelstellingen van uw organisatie.

Correctief beheer is de meest elementaire vorm van beheer. Hierbij houden wij de bestaande functionaliteit in stand, waarbij wij actie ondernemen als er een verstoring optreedt. Het resultaat is dat de gebruiker zijn werkzaamheden kan hervatten en de verstoring is opgeheven. 

Bij preventief beheer gaat het om zowel het voorkomen van storingen door het preventief aanpassen als het perfectioneren van de omgeving. Dit doen wij door de omgeving te optimaliseren, zonder dat de functionaliteit verandert. Preventief beheer kan het resultaat zijn van monitoring, analyses en trends in opgetreden storingen. Aan de hand van concrete verbetervoorstellen wordt dan in samenspraak met u beslist om deze al dan niet op te nemen in een wijziging.

Adaptief beheer komt voort uit gewijzigde omstandigheden, dit wil zeggen aanpassen van de bestaande functionaliteit (adaptief) of uitbreiden met nieuwe functionaliteit (additief). Het wijzigen van functionaliteit vindt steeds plaats op basis van de door de opdrachtgever opgestelde specificaties en is het gevolg van een analyse. Het resultaat is een omgeving die voldoet aan uw nieuwe functionele wensen en daarmee weer optimaal aansluit bij uw bedrijfsprocessen.

Innovatief beheer gaat ervan uit dat de omgeving van het informatiesysteem verandert en daarmee ook uw informatiebehoefte. Wij zijn bekend met uw bedrijfsprocessen en zullen proactief wijzigingsvoorstellen formuleren voor functionele en technische aanpassingen.

 

Vraag hier naar meer informatie.


Lees cookie info Meer informatie